TZB info - 06/2020

17. June 2020

Na vytvoření digitálního dvojčete stavby není nikdy pozdě! U fungující budovy jsou navíc provozní procesy zaběhnuté, což ulehčí definici požadavků na BIM data.

... Tímto postupem si prošli i v ELI Beamlines – laserové centrum Břežany. Když se rozhodli začít s BIM, měli fungující budovu a plný data server dokumentace ke stavbě – 2D výkresy stavební části, 3D hmotové modely objektů, 3D koordinační modely TZB, k tomu excelové tabulky se spoustou negrafických dat. Po důkladné analýze podkladů a nalezení metodiky byly tyto podklady použity na vytvoření BIM modelu, přičemž byl kladen důraz na TZB část. V BIM modelu byla definována i nová vrstva UDP (uživatelem definovaných parametrů), která se mění na denní bázi a lze ji v případě potřeby kdykoli editovat. ...

Přečtěte si celý článek na TZB info 

document for free download